Ungdomsstipendierna utdelade

I samband med att alliansmoderklubben höll sitt årsmöte utdelades årets ungdomsstipendier om vardera 5000 kr ut till fotbollens Isaac Bråholm, innebandyns Jonna Westerholm, bandyns Marcus Mårtensson och innebandyns Max Jajke. På bilden ses de flankera ordf Svensson.

På årsmötet blev det idel omval, samt nyvaldes Göran Angesten som förstärker styrelsen.

Tommy Lindgren

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×