Ordföranden genom tiderna

     Sirius ordföranden genom tidernaEinar Lindbärg, 1907 – 1910

Sirius ordföranden genom tiderna    Törner Åkerblom, 1910 – 1912

Sirius ordföranden genom tiderna  Rickard Sjöholm, 1912 – 1913

Sirius ordföranden genom tidernaLeonard Martinsson, 1913 – 1914

Sirius ordföranden genom tiderna Lars Wiberg, 1914 – 1918

Sirius ordföranden genom tidernaHenry Eklund, 1919 – 1921

Sirius ordföranden genom tiderna  Elis Håstad, 1921 – 1923

Sirius ordföranden genom tiderna  Edvin Björklund, 1923 – 1927

Sirius ordföranden genom tiderna Eric Lindskoog, 1927 – 1929

Sirius ordföranden genom tiderna  Edvin Björklund, 1929 – 1932

Sirius ordföranden genom tidernaRobert Zaine, 1932 – 1936

Sirius ordföranden genom tidernaErik Minnbergh, 1936 – 1937

Sirius ordföranden genom tiderna Gunnar Ericsson, 1938 – 1939

Sirius ordföranden genom tiderna    Erik Minnbergh, 1939 – 1940

Sirius ordföranden genom tidernaNils Larsson, 1940 – 1942

Sirius ordföranden genom tiderna Erik Minnbergh, 1942 – 1944

Sirius ordföranden genom tidernaNils Larsson, 1944 – 1948

Sirius ordföranden genom tidernaCarl Wulff, 1948 – 1950

Sirius ordföranden genom tidernaHugo Lindstedt, 1950 – 1951

Sirius ordföranden genom tidernaEric Brinkhagen, 1951 – 1954

Sirius ordföranden genom tiderna Tore Tesséus, 1954 – 1963

Sirius ordföranden genom tiderna Carl-Elis Leffler, 1963 – 1964

Sirius ordföranden genom tiderna Owe Bergström, 1964 – 1970

Sirius ordföranden genom tiderna   Tage Eriksson, 1970 – 1975

Sirius ordföranden genom tiderna   Sune Sagström, 1975 – 1983

Sirius ordföranden genom tiderna   Gustaf von Essen, 1984 – 1986

Sirius ordföranden genom tiderna  Kjell Hellström, 1987 – 1990

Sirius ordföranden genom tiderna  Per-Eric Eriksson, 1991 – 1995

Sirius ordföranden genom tiderna   Bengt Lantto, 1996 – 2002

LasseSvensson_03_DP    Lasse Svensson, 2002 – 2022

    Tommy Lindgren, 2022 —

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×