Styrdokument

IK Sirius verksamhet omfattar ett stort antal människor, såväl barn, ungdomar, aktiva, ledare och kontorsanställda. För oss är det av största vikt att verksamheten bedrivs med ett såväl professionellt som inkluderande synsätt.   

Vi har ett antal styrdokument för verksamheten som exempelvis allas lika värde och integritet och krishantering. Detta är levande dokument som uppdateras i takt med tidens krav. 

Här hittar du dokumenten

Integritetspolicy

Drogpolicy

Trafikpolicy

Kommunikationspolicy

Likabehandlingsplan

Krishanteringsplan

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×