Siriussången

text: Daniel Lindskoog ca 1910

Många år har re´n förrunnit

sedan Sirius bildades.

Stjärnans sken har ej försvunnit,

om än stundom mildrades.

Vi troget som kamrater kämpat,

satsat in vårt unga blod.

Mannaåldern ej det dämpat,

vi kämpar än med frejdigt mod !

 

Här i Fyrislanden,

håller vänskapsbanden.

När uti kamraters krets

vi kämpar hårt.

Glänsande, sköna tider

komma väl omsider

och det går liksom ett brus:

Leve Sirius !

 

Om några år så kan det hända

att vi främst bland klubbar stå.

Då vår äras sol vi tända,

aldrig skall den slockna få.

Namnet Sirius skall då klinga,

likt ett klockrent starkt ackord,

och vi segern till oss tvinga

med att slå i allt rekord !

 

Här i Fyrislanden,

håller vänskapsbanden.

När uti kamraters krets

vi kämpar hårt.

Glänsande, sköna tider

komma väl omsider

och det går liksom ett brus:

Leve Sirius !

 

 

 

 

 

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×