Drogpolicy

Vi vill erbjuda verksamheter som utvecklar människor positivt så väl fysiskt som psykiskt och socialt. Detta innebär ett ställningstagande mot sådant som är skadligt och nedbrytande. Nedanstående drogpolicy skall vara gemensam för hela föreningen och utgöra ett stöd för ledare, funktionärer, aktiva och föräldrar.

Alkohol
All idrottsverksamhet skall vara alkoholfri. Detta avser såväl tränings- och matchtillfällen som läger eller annan verksamhet. Vuxna som på något sätt är aktiva i arrangemang som anordnas av föreningen verkar som förebilder. Vi uppträder aldrig påverkade eller med medhavd alkohol inom föreningens verksamhet.

Tobak
Föreningen verkar för en nikotinfri verksamhet. Vi uppmuntrar våra ungdomar till en nikotinfri miljö och en ungdomskultur utan tobaksrökning eller snusanvändning. Alla tränings- och tävlingstillfällen där ungdomar under 18 år deltar är rök- och snusfria.

Narkotika och dopingpreparat
Föreningen tar helt avstånd från allt nyttjande av narkotika och dopingpreparat. Undantaget är om den aktive följer RF:s dispensregler och att läkarordination för t.ex. astmamedicin följs.

Handlingsplan narkotika och dopingpreparat
Om någon av våra ungdomar påträffas påverkad eller med innehav av medel som är narkotika- eller dopingklassade sker följande:

  • samtal tillsammans med vårdnadshavare
  • anmälan till sociala myndigheter
  • kontakt med polismyndighet

Om någon vuxen inom föreningens verksamhet upptäcks påverkad eller med innehav av medel som är narkotika- eller dopingklassade sker följande:

  • enskilt samtal med föreningens/sektionens ordförande
  • avstängning från eventuella uppdrag inom föreningen
  • kontakt med polismyndighet

Samtidigt som föreningen tar avstånd från allt användande av droger och dopingpreparat och omedelbart agerar mot spelare eller ledare som, under aktivitet anordnad av föreningen, uppträder påverkad av sådant medel ska vi också stötta dem som försöker ta sig ur ett missbruk. En spelare eller ledare som brutit sitt bruks-/missbruk av droger eller dopningspreparat ska alltid känna sig välkommen tillbaka till klubben och under rehabilitering ska vi, om möjligt, uppfattas som en stödjande part.

 

 

 

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×