Sirius Oldboys

Sirius Oldboys är en förening siriusveteraner som antingen spelat eller varit aktiva på annat sätt i föreningen genom åren.

Den 9 mars 1921 födde några framsynta medlemmar i IK Sirius idén att bilda kamratsammanslutningen Sirius Oldboys. Detta sedan de hade lagt idrottsutrustningen och den aktiva karriären på hyllan och nu var uppe i 30-35-årsåldern. Den förste ordföranden var David Pettersson, vilken också hade varit med och bildat IK Sirius 1907. Sedan dess har fler kända siriusnamn svingat klubban, t ex Abdon Eklund, Karl Axelsson, Erik Lindskog, Ture Bohlin, Harry ”Happen” Ruhngård, Olle Sjöholm, Rolf ”Knatten” Lindbom och Noe Eriksson. Dagen ordförande är Lasse Högberg. I stadgarna står det bl a att ”Sirius Oldboys uppgift är att samla sina medlemmar till idrottslig och kamratlig samvaro samt att främja intresset för idrotten och IK Sirius, särskilt för Sirius ungdomsverksamhet.”soy2 001

Sirius Oldboys bildades alltså den 9 mars 1921, dock inte som en egen förening utan som en sektion av IK Sirius. Som sådan verkade Oldboys intill den 25 april 1938, då man i samband med antagandet av nya stadgar blev en särskild förening, men givetvis med en viss anknytning till IKS. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju valda ledamöter. 

Oldboys har således tre aktiviteter på sitt program – idrott, kamratlig samvaro samt idrottslig stöd­ verksamhet.

Organiserad idrott bedrevs genom utövande av bandy, bowling och shuffleboard, för vilka idrotter det fanns särskilda sektioner. Tidigare fanns även en badmintonsektion.

Sedan 1950 hade Oldboys ett eget bandylag, vilket dock p.g.a. spelarnas önskan att undvika resor, anmäldes till seriespel antingen under beteckningen Sirius C eller Sirius D. Under årens lopp har ett tvåsiffrigt antal seriesegrar vunnits och i övrigt mestadels andraplatsplaceringar nåtts, men så har laget mestadels inrymt ett flertal f.d. storstjärnor. En årlig höjdpunkt var mötena med Bollnäs GIF:s veteraner. Sektionen är vilande, men det finns krafter igång för en återstart.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är UB002497-1-1024x703.jpg

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju valda ledamöter. Enligt stadgarna är Oldboys uppgift att samla sina medlemmar till idrottslig och kamratlig samvaro samt att främja intresset för idrotten och IK Sirius – särskilt för Sirius ungdomsverksamhet.

Bowlingsektionen bildades den 31 augusti 1967. Efter en förlust sin debutmatch har A-laget, som i motsats till bandylaget spelade i egen regi, avancerade laget från div. 4 till div. 2, där man blev bofast och konkurrerade bl a hårt med Sirius. Sektionen hade även ett B-lag. 1977 höll sig A-laget stadigt i toppen av sin serie. Sedan 1968 stod bowlingsektionen som arrangör för det s.k. Hallmästerskapet i Fyrishallen – en populär tävling med i regel över 400 deltagare. Även bowlingsektionen är f n vilande.

Den kamratliga samvaron idkas framför allt vid de fyra allmänna sammanträden,  som årligen  hållas

– årsmöte med val av styrelse- och sektionsledamöter i februari eller mars, vårmöte i maj samt höstmöten i september, då bl.a. inträdesansökningar behandlas och i november, då nya medlemmar intas. Dessa möten är i regel väl besökta. Efter mötesförhandlingarna samlas alltid medlemmarna till gemensam måltid.

Den stödjande verksamheten bedrivs genom att på olika sätt insamlade penningbelopp överlämnas till IKS och i allmänhet med förbehåll, att medlen skall användas till befrämjande av ungdomsverksamheten: Speciellt i samband med jubiléer har många penninggåvor överlämnats till moderklubben icke sällan överstigande 10.000 kr. Tyvärr har möjligheterna till denna verksamhet under de senaste åren begränsats genom att Oldboys av polisstyrelsen i Uppsala , trots föreningens båda andra aktiviteter betraktats som en sådan stödförening, som enligt § 3 lotteriförordningen icke bör erhålla lotteritillstånd.

Sirius Oldboys medlemsantal har stadigt hållit sig stadigt över 200 och föreningen torde därigenom varit landets största oldboysklubb. De senaste decenniet har dock antalet sjunkit under 200-strecket.

För att vinna inträde i Sirius Oldboys fordras, att sökanden är 30 år, är intresserad av Oldboys verksamhet samt, om man tillhör en IKS-klubb, har fullgjort sina skyldigheter tiIl denna klubb. Uppfyller sökanden dessa fordringar, har man att i skriftlig ansökan till styrelsen begära om inträde. På denna ansökan skall två medlemmar i Oldboys ha angivit, att de förordar vederbörande. Särskilda blanketter för ansökan om inträde kan erhållas genom kontakt med någon av styrelsemedlemmarna. Sirius Loppmarknad förmedlar gärna den kontakten.

På 70-talet spelades i Fyrishallens korridorer också den från atlantkryssare välkända sporten/sällskapsspelet Shuffleboard. Även detta med framgång. Bl a bärgades ett SM-tecken för tvåmannalag.

Sirius Oldboys har 4 öppna medlemsmöten per år, numer vanligen på Borgerskapets Hus. Trevliga opretentiösa tillställningar med såväl formalia som kamratmåltider. Intagning av nya medlemmar, märkesutdelningar etc sker i samband med dessa möten. Många donationer har under årens lopp lämnats över till IK Sirius, där penningbeloppen gått direkt in i ungdomsverksamheterna.

Även om Sirius Loppmarknad formellt inte sorterar under Sirius Oldboys har det alltid varit så att den varit bemannad av medlemmar i Sirius Oldboys. Det är också Oldboys som har skött parkeringsplatserna vid Studenternas under såväl bandy- som fotbollssäsongerna. Även här går intäkterna direkt till ungdomsverksamheterna.

För att bli medlem i Sirius Oldboys krävs att man har fyllt 30 år och har ett siriushjärta, helst ska man också vara betalande medlem i någon av Siriusklubbarna. Sirius Oldboys har idag drygt 150 medlemmar och skulle må bra av att bli fler. Anmäl ditt intresse till ordförande Lasse Högberg på larsehogberg@gmail.com eller någon av gubbarna på loppmarknaden. Invalet sker sedan på närmaste medlemsmöte.

 

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×