Stadgar m m

IK Sirius är en alliansförening. Det finns sålunda Stadgar för alliansmodern IK Sirius, samt Normalstadgar för specialklubb i IK Sirius. De senare som är likalydande gäller för specialklubbarna IK Sirius Bandyklubb, IK Sirius Fotbollklubb och IK Sirius Innebandyklubb/Sirius Innebandyklubb FBC. Utöver dessa stadgar finns också Varumärkeslicensavtal mellan IK Sirius och specialklubbarna, samt Bestämmelser avseende klubbdräkter, klubbmärken, förtjänsttecken och medalj samt utnämnande av hedersmedlemmar. Klubbmärket är immaterialrättsligt skyddat och har en internationell registrering.

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×