Bosse Pettersson ny ordförande i IK Sirius

IK Sirius årsmöte under gårdagskvällen (20/3-2024) innebar en hel del förändringar i föreningens styrelse. Bland annat lämnade Tommy Lindgren över ordförandeklubban till Bosse Pettersson och inte mindre än fyra nya ledamöter tar plats i styrelsen.

Nya medlemmar i styrelsen blir Joakim Bohman, Affe Piran, Ulf Franzén samt Mats Enquist medan Tommy Lindgren och Agneta Eriksson lämnar sina uppdrag. Agneta Eriksson kvarstår dock som adjungerad till styrelsen med fortsatt ansvar för ekonomin. Styrelsen utökas också från åtta till tio ledamöter.

– Vi kommer fortsatt att fokusera på att utveckla samarbetet med våra medlemmar, säger den nyvalda ordföranden Bosse Pettersson.

Bosse berättar att styrelsen främst kommer att arbeta med tre fokusområden.

– Styrelsen kommer att ta starkare kontroll över varumärket, satsa på en utvidgning av föreningen med fler nya specialklubbar där vi hoppas att kunna presentera ett par nya under året, samt inta en mer stöttande roll när någon av specialklubbarna önskar det.

Styrelse

Ordförande 1 år

Bosse Pettersson

1 år kvar

Sara Skogum, ledamot

Omval 2 år

Henrik Hjort, ledamot

Nyval 2 år

Joakim Bohman, ledamot

Affe Piran, ledamot

Ulf Franzén, ledamot

Mats Enquist, ledamot

Specialklubbarnas representanter

Ulrika Moström Ågren, ledamot IKS Fotboll

Peter Nordgren, ledamot IKS Bandy

Johanna Wahlby, ledamot IKS Innebandy

Mats Jönsson

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×