– Sirius Bandy är ett starkt varumärke i Uppsala och Sverige. Vi ser det som självklart att vara delaktig i arbetet med Sirius Bandy och dess fortsatta satsning för att nå högre höjder och stora framgångar, säger Ramirents distriktschef Jan Liljestrand.

Ramirent har under flera år samarbetat med och stöttat Sirius Bandy.

– Idrott är en mycket viktig del för att fostra ungdomar till goda samhällsmedborgare. Ungdomar är vår framtid och där kan idrotten göra skillnad, säger Jan Liljestrand.