Lasse Svensson lämnade ordförandeklubban till Tommy Lindgren

Lasse Svensson har varit ordförande i IK Sirius alliansmoderförening i 20 år. På årsmötet i mars 2022 blev Tommy Lindgren vald till ny ordförande och Lasse blev klubbens första Hedersordförande.
Ny i styrelsen är också Agneta Eriksson.

Mats Jönsson

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×