”JÄTTEBRA ATT VÅR MÅLGRUPP SYNLIGGÖRS”

Hoppfull framtid samarbetar med barnrättsorganisationen Bufff Uppsala.

En del i Hoppfull framtids arbete är att tillsammans med samarbetspartnern, barnrättsorganisationen Bufff, lyfta fram deras målgrupp, en målgrupp som ofta glöms bort – Barn och unga med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.

Redan i början av juli skrev båda parter på ett samarbetsavtal.
– Det känns fantastiskt! Vad jag vet, är detta en ny typ av samarbete för Bufffs del och jag har en känsla av att vi kan göra det här till något väldigt bra. Det känns såklart jättebra att vår målgrupp synliggörs på detta sätt, säger Bufff Uppsalas familjestödjare Ida Axelsson.

Samarbetet handlar till en början om att sprida information om Bufff och deras verksamhet.
– För vår del hoppas vi kunna nå fler barn och unga i vår målgrupp som är i behov av hjälp och stöd. Då vi i Uppsala just nu befinner oss i en etableringsfas av Bufff känns det viktigt att vi får en ökad kännedom om att vi finns samt vad vi gör, säger Ida och fortsätter:

– De barn som befinner sig i denna livssituation där en viktig person för barnet är frihetsberövad behöver veta att vi finns, och vår önskan är att alla barn och unga som befinner sig i denna situation ska veta vart de kan vända sig för att få stöd.

De barn och ungdomar som Bufff möter bär ofta på många olika känslor och frågor, och de har sina egna upplevelser kring hur frihetsberövandet påverkar dem.
– Ja och utöver en stor saknad, är det inte ovanligt att barnen själva känner skuld och skam över att föräldern gjort sig skyldig till ett brott. Även känslor av ensamhet är vanligt hos de barn som vi möter, säger Ida.

Många barn ställer sig frågan om de är den enda som har det så här.
– Dessa barn behöver veta att de inte är ensamma och detta är en av anledningarna till varför det är så viktigt att målgruppen synliggörs. I vår verksamhet ges barn och unga i målgruppen möjlighet att träffa andra som har liknande erfarenheter som dem själva, vilket är en viktig del i vår verksamhet. På så vis får de med egna ögon se att de inte är ensamma om att ha en familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård, säger Ida och fortsätter:

– Att möta andra barn innebär även att stöd kan ges till varandra på ett sätt som bara är möjligt om man har varit i liknande situation själv.

Att ha en närstående frihetsberövad kan påverka barn och unga på många olika sätt.
– Ja att ha mamma, pappa eller någon annan familjemedlem i fängelse innebär ofta att vardagen blir tuff för barnen. Barnen själva bär inte något ansvar för det brott som någon vuxen begått. Trots detta är det många gånger barnen som straffas, säger Ida och fortsätter:

– Barnen berättar exempelvis om mobbning i skolan och mardrömmar. Genom att erbjuda dessa barn stöd, en trygg mötesplats, roliga aktiviteter och möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter kan vi stärka dem och förebygga psykisk ohälsa.

Bufff är en ideell barnrättsorganisation som finns på 13 platser i Sverige.
– Vår lokalförening i Uppsala erbjuder stödsamtal, såväl enskilt som tillsammans med familjen. Vi har även familjeaktiviteter för familjer som har en frihetsberövad närstående. I nuläget har vi en familjeaktivitet varje månad där vi gör något roligt tillsammans med barn och föräldrar, säger Ida och fortsätter:

– Många av de barn som vi möter har få möjligheter att göra roliga saker på sin fritid, detta på grund av bristande ekonomiska resurser. Det är inte ovanligt att ekonomin påverkas negativt av den ena förälderns frihetsberövande, och att därför kunna erbjuda dessa barn olika typer av aktiviteter känns oerhört meningsfullt. Vår förhoppning är att vi allteftersom ska kunna utöka vår verksamhet i Uppsala och bland annat kunna erbjuda fler aktiviteter.

Bufffs kampanj ”Inte mitt brott, ändå mitt straff” syftar på hur det kan kännas för många barn och unga som har en förälder eller annan familjemedlem i fängelse. I Sverige handlar det om minst 30 000 barn som har en förälder i fängelse eller frivård.
– Trots att det rör sig om otroligt många barn och unga är denna grupp att betrakta som en bortglömd och osynlig grupp i samhället. Det är såklart viktigt att familjer i denna livssituation vet att det finns hjälp och stöd att få, dock saknas riktat stöd för denna grupp i många kommuner, men det är för just dessa barn och unga som vi på Bufff finns, säger Ida Axelsson.

Stöd Bufff Uppsala
Skänk valfri summa. Ditt bidrag går oavkortat till Bufff Uppsalas verksamhet med att ge barn och ungdomar stöd.

Swish 900 51 41
Märk ditt bidrag med ”Uppsala”

Tommy Lindgren

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×