Föreningen är mycket glada över det fortsatta samarbetet och att man från Bolander & Co väljer att satsa framåt tillsammans med Sirius Bandy.

– Jag hoppas att den utveckling som vi ser i såväl klubbens breddverksamhet som A-laget fortsätter i samma riktning, dvs att banden mellan elitlaget och föreningen i övrigt stärks ytterligare och att A-laget lyckas etablera sig som ett av de 6-7 bästa lagen i landet. Jag hoppas också att man fortsätter med ambitionen att försöka hålla så många ungdomar aktiva inom bandyn så länge, och så långt upp i åldrarna, som möjligt, säger Bolander & Co’s VD Mattias Bolander.

Bolander & Co har ett stort engagemang för barn och ungdomar. För andra året i rad ser de till att alla under 18 år går in gratis på Sirius Bandys hemmamatcher i Elitserien. Dessutom stöttar de BandyKul och står bakom Sirius Bandys mentorsprojekt, där alla spelare i Sirius Bandys A-lag är mentorer för de yngre spelarna i ungdomslagen.

– Jag tycker det har fungerat väldigt bra och jag tror på tanken att ”se alla” i föreningen, dvs inte bara de duktigaste utan att man strävar efter att engagera och entusiasmera så många ungdomar som möjligt. Mentorsprojektet syftar till just detta, där alla elitlagsspelare fungerar som mentorer, och en förebild på nära håll, åt varsitt av ungdomslagen, säger Mattias Bolander.