Årsmöte i alliansmodern med stipendieutdelning

Alliansmoderklubben IK Sirius Uppsala höll på onsdagskvällen 31 mars sitt årsmöte för 2020. På agendan fanns att stänga böckerna för detta år. Omsättningen hade uppgått till 700 tkr, en minskning med 182 tkr jämfört med 2019. Detta kan i sin helhet tillskrivas försäljningsminskningen p g a pandemistängningen på Loppmarknaden, vilken ekonomiskt sorterar här. Årets resultat blev 95 tkr. Detta därför att ingen utdelning från Loppmarknaden av medel gjorts till ungdomsverksamheterna. Pengarna fonderas för att övervintra verksamheten tills den åter kan öppnas fullt ut. Kostnader för hyror, bil etc finns ju ändå. Däremot återfördes 89 tkr av licenspengarna för varumärket till specialklubbarna då verksamheten i alliansmodern, exkl Loppmarknaden, ej ska generera något resultat.

Lasse Svensson omvaldes som ordförande för ännu ett år och som representanter för specialklubbarna Peter Nordgren, bandy, Ulrika Moström Ågren, fotboll och Peter Tornberg, bandy. Det blev nyval på två år av Lena Sandström och Henrik Hjort, efter avgående Jakob Grinbaum och Göran Angesten. Svante Brinkhagen och Bosse Pettersson har ett år kvar på sina respektive mandat.

Vid detta årsmöte presenteras också ungdomsstipendiaterna, vilka får 5000 kr vardera, samt ett fint diplom som tecken på deras värdighet. P g a coronatiderna kommer dessa (liksom föregående års) att presenteras i något publikt sammanhang när detta åter blir möjligt.

Bandyns stipendiat Marcus Mårtensson är en spelare som brinner för bandyn och är en fysisk libero/innerback med tekniska och intelligenta egenskaper som gör honom till en mycket kompetent bandyspelare för sin ålder. Han kom under året in i Sirius A-lag från P19. Marcus är en grundpelare i backlinjen och en spelare att lita på. Hans engagemang och vilja lyser igenom på match och i träning och gör honom till en värdig stipendiat.

Fotbollens stipendiat Johan Karlsson har redan hunnit visa upp sig oordentligt i den allsvenska fotbollen. Han är därvid en bra förebild för Uppsalas yngre spelare som är på väg framåt. Johan är ett bevis på att det genom hårt arbete går att nå sina drömmar. Han har tagit alla träningsmöjligheter på största allvar, vilket som bekant mynnade ut i ett A-lagskontrakt under hösten 2020.

Innebandy flickor har valt att utse Filippa Gelin som sin stipendiat. Hon är en spelare som kommer till träning och match med enorm glädje och energi. Filippa har högst träningsnärvaro, och ställer alltid upp för lag, lagkompisar och klubben. Under 2019/20 utbildade hon sig också till ledare och har nu hand om Sirius F14/15.

Innebandyns pojkstipendiat är Elliot Rosenwald som alltid varit och tänker förbli vara blåsvart trogen. Han har ett riktigt fighterhjärta och gör ständiga framsteg. Ingen utmaning är för stor, vilket gör honom till en förebild bland laagkamrater och kommer att bära långt för honom.

Tommy Lindgren

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×