Ny medlemshantering från årsskiftet

IK Sirius och dess specialklubbar har, efter initiativ från de senare, beslutat om en nyordning vad avser medlemsadministrationen. Som bekant kan man endast ha medlemskap i någon eller fler av specialklubbarna IK Sirius Bandyklubb, IK Sirius Fotbollklubb eller IK Sirius Innebandyklubb.

Nyordningen består i att den medlemsadministration som hittills hanterats av alliansmoderklubben IK Sirius för alla specialklubbarna, fr o m årsskiftet kommer att läggas ut för egen hantering av de sistnämnda. Debitering av årsavgifter, distribution av medlemsbevis och övrig medlemskommunikation kommer i fortsättningen därför direkt från respektive specialklubb.

Det innebär att den enskilde medlemmen kommer att debiteras och få medlemsbevis för den eller de klubbar vederbörande vill vara medlem i. De tidigare rabatterna för flerklubbsmedlemskap kommer därmed att försvinna.

Befintliga ständiga medlemmar kommer även i fortsättningen att vara medlemmar i alla tre klubbarna. Vad avser nytecknade ständiga medlemskap kommer dessa endast att gälla den specialklubb som valts.

Specialklubbarna hoppas med denna nyordning komma fram till ett succesivt breddat erbjudande avseende innehållet i klubbmedlemskapet och att mer effektivt kunna verka för en starkare nyrekrytering av medlemmar.

Vi hoppas nyordningen inte kommer att medföra några olägenheter för enskilda medlemmar. Har du frågor – hör då av dig till någon av nedanstående kontaktpersoner.

IK Sirius Bandyklubb (Bosse Pettersson bosse@logg.se)
IK Sirius Fotbollklubb (Lukas Krehla lukas.krehla@siriusfotboll.se)
IK Sirius Innebandyklubb (Sara Eriksson sara.eriksson@siriusinnebandy.se)

Tommy Lindgren

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×