Påminnelse om årsmöte

Tid: Onsdag den 14 juni klockan 19:00

Plats: Skrotcentralen, Björkgatan 40, 753 23 Uppsala

Ärenden: I enlighet med föreningens stadgar
Svante Brinkhagen

Copyright (C) 2021 IK Sirius

×