BANDYSKOLA FÖR INTERNATIONELLA STUDENTER

Lär dig att åka skridskor och spela bandy. Sirius Bandy och Uppsala universitet bjuder alla internationella studenter att komma och delta i en nybörjarkurs i bandy med professionella instruktörer.
För tredje året i rad anordnar Sirius Bandy, med stöd av Uppsala universitet, en bandyskola för internationella studenter och gästforskare.

Bandy är förmodligen den mest svenska sporten du hittar med en speciell historia i Uppsala där de nationella finalerna har spelats varje år från 1991 till 2012. Och i mars 2018 kom finalen tillbaka till staden, där den hör hemma!

Kursen består av fyra träningstillfällen med instruktörer som undervisar på engelska. Som avslutning anordnas en riktig bandymatch. Deltagandet är helt gratis – allt du behöver är en varm träningsdräkt och varma skidhandskar eller liknande. Inga tidigare färdigheter behövs och du kan låna den utrustning som behövs – skridskor, hjälm och klubba.

Kursen har 30 platser tillgängliga.
Var snabb om du vill vara säker på att få plats på kursen, förra året tog alla platser inom en dag!
Utbildningar kommer att hållas på Studenternas IP, Ulleråkersvägen 6.
Schema:
18 jan 15: 00-17: 00
25 jan 15: 30-17: 00
1 feb 15: 30-17: 00
8 feb 15: 30-17: 00. Följd av avslutningsmatch innan Sirius Elitseriematch mot Västerås SK.
Free crash course: learn how to skate and play bandy
Uppsala University and Uppsala’s leading bandy club, Sirius Bandy, invite all our international students to come and take part in a four-part beginner’s course in bandy with professional instructors. No previous skills are needed and you can borrow the equipment needed – skates, helmet & club

Bandy is probably the most Swedish sport you will find, with a special history in Uppsala where the national finals have been played every year from 1991 to 2012. And in March 2018 the final came back to the town, where it belongs!

The course consists of four training sessions with professional instructors who will teach in English. As a grand final we will arrange a real bandy match. Participation is completely free of charge – all you need is a warm training outfit and warm skiing gloves or similar.

The course has 30 places available.
Be quick if you want to be sure to get a place on the course, last year all places were taken within a day!

Training sessions will be held at Studenternas IP, Ulleråkersvägen 6.

Schedule:
18 Jan 15:00–17:00
25 Jan 15:30–17:00
1 Feb 15:30–17:00
8 Feb 15:30–17:00. Followed by Grand final and a real game at 18.00, before Sirius plays Västerås.

Tommy Lindgren

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×