Sirius line-up på cykel…

Sirius Innebandys herrar fick stor uppmärksamhet i samband med att man cyklade in för sin line-up vid den förra matchen hemma i IFU Arena. Var det bara ett PR-trick för att få uppmärksamhet?

Det var både kommenterar i sociala medier och ett inslag på TV4. Syftet bakom tilltaget framkom dock inte så vi passade på att ställa några frågor till Saga Hävermark, trafikplanerare hos Uppsala Kommun för att få lite klarhet inför morgondagens match mot Linköping.

Kan du berätta om bakgrunden till varför vi får se Sirius Innebandyherrar cykla in på planen i samband med line-up?

IFU Arena i samarbete med Uppsala kommun vill få fler att cykla till arenan. För att uppmärksamma publiken på det cyklade spelarna in i samband med uppmaning att cykla till nästa match och bidra till att hjälpa Uppsala kommun att uppfylla sitt mål att bli Sveriges bästa cykelstad 2018. Det målet handlar bland annat om att skapa goda förutsättningar för cykling i Uppsala kommun, men också om att kommunens invånare faktiskt ska cykla i hög utsträckning. Vid förra matchen cyklade endast 6 % av de tillfrågade besökarna, medan 80 % valde bilen så det finns stor utvecklingspotential.

Vilka reaktioner har ni fått?

Uppmärksamhet i media där det faktum att spelarna cyklade raljerades kring och togs helt ur sitt sammanhang. Det tycker vi är tråkigt, med tanke på att cykling har så många positiva effekter på samhälls- och individnivå, såsom liten/ingen klimatpåverkan, förbättrad hälsa och att det är ett billigt alternativ till bilen. Självklart är det positivt att en debatt har lyfts kring frågan.

Vad hoppas ni få ut av samarbetet?

Få fler att välja cykeln till kommande matcher och därmed bidra till minskade utsläpp, positiva hälsoeffekter, minskad trängsel/ökad trafiksäkerhet runt arenan. Arenan har gott om cykelparkering och ligger på ett bra cykelavstånd från Uppsala. Många matchbesökare på IFU bor (enligt genomförd mätning) så pass nära att cykeln är ett vettigt/rimligt alternativ till bilen. För alla är det självklart inte så, varför det måste finnas fler hållbara alternativ till bilen. IFU erbjuder därför t ex gratis kollektivtrafikbiljett vid matchbokning i samarbete med UL. IFU Arena har ett tydligt klimattänk och ett begränsat antal P-platser för bil, därför är det en självklar strategi för IFU att jobba med att få fler att välja cykeln.

Niklas Tell

 

Tommy Lindgren

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×