Årsmöten

Bilden: Alliansmoderklubbens ordförande Lasse Svensson delar ut årets ungdomsstipendier till fotbollens Sherko Faiqi, bandyns Anton Andersson och innebandyns Hanna Geifalk och Filip Skårfors.

 

Onsdagskvällen den 8 mars avhölls årsmöten i alliansmoderklubben IK Sirius, samt IK Sirius Fotbollsklubb. Alliansmoderklubben har tre medlemmar – Bandyklubben, Fotbollsklubben och Innebandyklubben och har som huvuduppgift att äga och förvalta varumärket Sirius. Under denna sorterar också Sirius Loppmarknad. Omsättningen uppgick under 2016 till 1,4 mkr och ett resultat om 37 tkr uppvisades. Alliansmoderns egentliga överskott delas ut till medlemsklubbarna i förhållande till deras respektive medlemsantal. Under 2016 var den sammanlagda utdelningen 750 tkr.

Till styrelsen återvaldes Lasse Svensson som ordförande (1 år), samt nyvaldes Ove Sjöblom och Bosse Pettersson (2 år) och omvaldes Erik Weiman och Peter Tornberg (2 år). Jakob Grinbaum och Svante Brinkhagen har 1 år kvar på sina respektive mandat. Styrelsen minskas därvid med 2 personer.

I anslutning till detta årsmöte utdelades också klubbens ungdomsstipendier för 2016 om vardera 5000 kr. Dessa hade denna gång möjliggjorts med tacksamt bidrag av bl a EM Möbler. Stipendierna utgick till Sherko Faiqi (fotboll), Anton Andersson (bandy), samt Hanna Geifalk och Filip Skårfors (innebandy).

Blomsteruppvaktning och tack för väl utförda styrelseuppdrag gick till Sandra Dahl, Ewa Löwling, Mohamad Hassan och Christer Svensson.

Senare samma kväll avhölls IK Sirius Fotbollsklubbs årsmöte, vilket rapporteras i särskild ordning på deras hemsida. Här kan dock noteras att man på en omsättning av 32,7 mkr lyckats få ett plusresultat om 2,7 mkr. Detta medför att det tidigare sammanlagda underskottet om 1,9 mkr nu uppvisar ett positivt eget kapital om 0,8 mkr. I styrelsen omvaldes Ove Sjöblom som ordförande (1 år), fyllnadsvaldes Lars-Inge Kinge (1 år), omvaldes Ewa Löwling (2 år), samt nyvaldes Fredrik Ganting (2 år). Mattias Sjunnesson och Gustav Sälgström har 1 år kvar på sina mandat.

Kassören Anders Ax avtackades med blommor och applåder efter 17 år i styrelsen. Även valberedaren Danny Frydman avtackades på samma sätt.

Svante Brinkhagen

 

Tommy Lindgren

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×