Årsmöte med stipendieutdelning

Under måndagskvällen var det dags för IK Sirius och IK Sirius FK att hålla sina respektive årsmöten. Först ut var alliansmoderklubben IK Sirius att avhålla sitt årsmöte. Alliansmodern har tre medlemmar; IK Sirius BK, IK Sirius FK och IK Sirius IBK vilka kan liknas vid ”aktieägare” som deltar i årsmötet via valda delegater. Huvuduppgiften i klubben är att vårda och förvalta varumärket. Vidare hanteras alla medlemmar i de tre klubbarna, samt sorterar Sirius Loppmarknad här. Under året omsattes dryga 1,2 mkr, varav 660 tkr slussades vidare till de tre medlemsklubbarna. Ekonomiskt visades i princip ett nollresultat – de överskott som uppstår går ut till medlemsklubbarna.

Det blev omval över hela linjen, vilket innebär att Lasse Svensson omvaldes som ordförande och Jakob Grinbaum som ledamot. Svante Brinkhagen valdes in som ordinarie ledamot (var tidigare adjungerad till styrelsen) efter avgående Göran Lind. Kvar på sina mandat sitter Christer Svensson, Mohamad Hassan och Sandra Dahl, samt bandyns Erik Weiman, fotbollklubbens Eva Löwling och innebandyns Peter Tornberg.

Vid årsmötet utdelades också klubbens ungdomsstipendier om vardera 5000 kr till fotbollens talanger Agnes Nyberg och Karvan Ahmadi, bandyns Adam Askelöf och innebandyns David Löf.

IMG_3510[1]

Vid årsmötet premierades också Thomas Sonesson med klubbens förtjänsttecken i guld, samt Jakob Grinbaum och Göran Lind med förtjänsttecknet i silver.

På vinjettbilden flankerar ungdomsstipendiaterna Adam Askelöf, Karvan Ahmadi, Agnes Nyberg och David Löf med sina diplom klubbens ordförande Lasse Svensson. 

Tommy Lindgren

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×