Loppispengar utdelade

De tre ungdomsavdelningarna i fotboll, bandy och innebandy fick i en periodpaus på IFU Arena vardera motta en check om 80 000 kr från Sirius Loppmarknad. Det innebär att hela 480 000 kr delats ut till ungdomsavdelningarna under 2021.

Vid samma tillfälle presenterades också ungdomsstipendiaterna för 2020 och 2021 sina diplom, vilket tidigare inte kunnat gjorts p g a pandemiläget. Mottagare var för fotbollen Jamie Roche (2020) och Johan Karlsson (2021), för bandyn Arvid Tapper (2020) och Marcus Mårtensson (2021), samt för innebandyn Alice Rodenvall och Edvin Nilsson (2020) och Filippa Gelin och Elliot Rosenvald (2021).

Tommy Lindgren

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×