IK Sirius Bandy genomför ekonomisk handlingsplan

IK Sirius Bandyklubb meddelar på lördagen att klubben med omedelbar verkan beslutat genomföra ett antal åtgärder för att säkerställa klubbens likviditet och ekonomiska resultat.
Pressmeddelande

13 januari 2017

IK Sirius Bandyklubb meddelar på lördagen att klubben med omedelbar verkan beslutat genomföra ett antal åtgärder för att säkerställa klubbens likviditet och ekonomiska resultat.

* Våra intäkter har inte nått den nivå vi räknat med. Samtidigt har vi haft kostnadsökningar som inte fanns med i budget. Det framtvingar åtgärder för att trygga klubbens framtid, säger ordförande Erik Weiman.

* För att klara resultat och likviditet har styrelsen beslutat om en handlingsplan, där en viktig del är att spelarnas och personalens löner kommer att sänkas kraftigt under den återstående säsongen. Naturligtvis är det inget roligt beslut för någon, men vi ser det som nödvändigt om inte än svårare konsekvenser ska bli följden av det rådande läget.

* IK Sirius Bandy har de tre senaste åren arbetat hårt för att stabilisera klubbens ekonomi och hade vid förra bokslutet ett positivt resultat. Vår förhoppning har i det längsta varit en motsvarande utveckling även i år, men vi ser just nu inte att det är möjligt att nå utan åtgärder.

Tommy Lindgren

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×