Årsmöten

Bilden:  Ungdomsstipendaterna Teo Eklind (bandy), Filip Carlström och Frida Ågren (innebandy) tillsammans med klubbordförande Lasse Svenssson som visar frånvarande Oskar Nilssons (fotboll) diplom

Den 22 mars avhölls årsmöten i alliansmoderklubben IK Sirius, samt IK Sirius Fotbollsklubb. Alliansmodern har bara fyra medlemmar; bandyklubben, fotbollsklubben och de båda innebandyklubbarna, varför detta möte endast innehåller styrelseledamöter och delegater för medlemsklubbarna. Här redovisades en omsättning 2017 om 1 403 tkr och ett sedvanligt nollresultat. Detta därför att de resultat som genereras delas ut till medlemsklubbarna. Under det sagda året delades ut 632 tkr. Lasse Svensson omvaldes som ordförande. Karin Wretman Holman fyllnadsvaldes på ett år, medan Svante Brinkhagen och Jakob Grinbaum omvaldes på två år. Bosse Pettersson, Ove Sjöblom och Peter Tornberg har ett år kvar på sina respektive mandat. Vid årsmötet bifölls en motion ang stadgeändring som kommer att möjliggöra att specialklubbarna själva kan fastställa sina medlemsavgifter, vilket tidigare skett i alliansmoderklubbens årsmöte. Denna ändring kan tidigast gälla fr o m 2020.

Årsmötet avslutades med att ungdomsstipendier för 2017 om vardera 5 tkr utdelades till Teo Eklind (bandy), Filip Carlström och Frida Ågren (innebandy), samt Oskar Nilsson (fotboll).

Därefter avhölls årsmötet för IK Sirius Fotbollsklubb. Detta är ett öppet medlemsmöte och ett trettiotal medlemmar fanns närvarande. Ordförande Ove Sjöblom konstaterade att det gångna verksamhetsåret på många sätt blivit framgångsrikt. Sportsligt sett har resultatet varit det bästa genom tiderna. Redovisning av resultat- och balansräkningar föredrogs för såväl klubben som koncernen (man har också två vilande aktiebolag). På en omsättning av i det närmaste 48 mkr, redovisades ett överskott om 329 tkr. Detta innebär att det egna kapitalet uppgick till drygt 1 mkr.

Ove Sjöblom omvaldes som ordförande. Mattias Sjunneson och Lars-Inge Kinge omvaldes på två år, samt nyvaldes Anne Ågren på samma period. Kvar i styrelsen ytterligare ett år står Eva Löwling och Fredrik Granting. Mötet avslutades med en frågor-och-svar-stund, varefter avgående styrelseledamoten Gustaf Sälgström avtackades.

 

Tommy Lindgren

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×