Stadgar m m

IK Sirius är en alliansförening. Det finns sålunda Stadgar för alliansmodern IK Sirius, samt Normalstadgar för specialklubb i IK Sirius. De senare som är likalydande gäller för specialklubbarna IK Sirius Bandyklubb, IK Sirius Fotbollklubb och IK Sirius Innebandyklubb. Utöver dessa stadgar finns också Varumärkesavtal mellan IK Sirius och specialklubbarna, samt Bestämmelser avseende klubbdräkter, klubbmärken, förtjänsttecken och medalj. Klubbmärket är immaterialrättsligt skyddat och har en internationell registrering.

Copyright (C) 2018 IK Sirius

×