Kampsång för Sirius Oldboys

Text: Rickard Sjöholm  Melodi: ”Bohus bataljon”                                                       

Gamla kämpar uti Sirius vi nu vår kampsång tar

låt den ljuda stark och klar

som en smattrande fanfar.

Här bland Sirius-kamrater ifrån flydda ungdomsdar

lever gamla andan kvar.

 

Sån´t kamratskap finns ingen annanstans

och i Sirius-stjärnans stolta glans

vi förblivit lika unga, ty som stronga idrottsmän

har vi kvar den gamla spänsten än.

 

Vi har blivit ett verkligt brödralag.

Våra hjärtan slå alltid samma slag.

Ja, för Si-ri-us lika varmt vårt hjärta slår

som i gamla, kämpaglada år.

 

Här står Sirius-kamrater, kämpar ifrån forna dar,

då vår stjärna lyste klar

och vår klubb den främsta var.

Här står mästare i bandy,

hjältar ifrån fotbollsplan

som har hedrat lärdomsstan.

 

Här står hjältar från många kolstybbslopp,

forna stjärnor i både kast och hopp.

Här står gamla simmarhajar

som rekorden brukar slå

i den mångbesjungna Fyris å.

 

Under stjärnan, vår idrottsklubbs symbol

stredo alla för samma stora mål,

göra Si-ri-us stolta namn kring landet känt

för att skrivas ned i gyllne pränt.

 

Gamla kämpar uti Sirius,

då vi en gång var med

och för klubbens ära stred,

svuro vi en helig ed,

att ej svika klubbens färger

och som sanna idrottsmän

har vi alltid hållit den.

 

Och som Oldboys vi hoppas och vi tror,

att den ed som vi i vår ungdom svor,

samma dyra ed skall sväras av den ungdom vi nu ser

fylka sig under Sirius banér.

 

Ty om andan från tider som har flytt,

uti klubben får växa fram på nytt,

då skall Si-ri-us emot nya segrar gå

och vår klubb i främsta rummet stå.

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×