Sirius Oldboys

Sirius Oldboys är en förening siriusveteraner som antingen spelat eller varit aktiva på annat sätt i föreningen genom åren.

Den 9 mars 1921 födde några framsynta medlemmar i IK Sirius idén att bilda kamratsammanslutningen Sirius Oldboys. Detta sedan de hade lagt idrottsutrustningen och den aktiva karriären på hyllan och nu var uppe i 30-35-årsåldern. Den förste ordföranden var David Pettersson, vilken också hade varit med och bildat IK Sirius 1907. Sedan dess har fler kända siriusnamn svingat klubban, t ex Abdon Eklund, Karl Axelsson, Erik Lindskog, Ture Bohlin, Harry ”Happen” Ruhngård, Olle Sjöholm och Rolf ”Knatten” Lindbom. Dagen ordförande är Lasse Högberg. I stadgarna står det bl a att ”Sirius Oldboys uppgift är att samla sina medlemmar till idrottslig och kamratlig samvaro samt att främja intresset för idrotten och IK Sirius, särskilt för Sirius ungdomsverksamhet.”soy2 001 Sirius Oldboys har 4 öppna medlemsmöten per år, numer vanligen på Borgerskapets Hus. Trevliga opretentiösa tillställningar med såväl formalia som kamratmåltider. Intagning av nya medlemmar, märkesutdelningar etc sker i samband med dessa möten. Många donationer har under årens lopp lämnats över till IK Sirius, där penningbeloppen gått direkt in i ungdomsverksamheterna.

Även om Sirius Loppmarknad formellt inte sorterar under Sirius Oldboys har det alltid varit så att den varit bemannad av medlemmar i Sirius Oldboys. Det är också Oldboys som har skött parkeringsplatserna vid Studenternas under såväl bandy- som fotbollssäsongerna. Även här går intäkterna direkt till ungdomsverksamheterna.

För att bli medlem i Sirius Oldboys krävs att man har fyllt 30 år och har ett siriushjärta, helst ska man också vara betalande medlem i någon av Siriusklubbarna. Sirius Oldboys har idag drygt 150 medlemmar och skulle må bra av att bli fler. Anmäl ditt intresse till ordförande Lasse Högberg på larsehogberg@gmail.com eller någon av gubbarna på loppmarknaden. Invalet sker sedan på närmaste medlemsmöte.

soy bandy 002

Sirius Oldboys bedrev tidigare också egen tävlingsverksamhet, något som för tillfället är vilande. Legendariskt var ju framför allt dess bandylag som härjade i ett 40-tal år i reguljärt seriespel. 100 mål per säsong var inte ovanligt. Sirius Oldboys har också spelat seriespel i bowling (”Sporten som stimulerar sinnena mest” enligt förre ordföranden Harry Ruhngård !), med bra placeringar och flera DM. Under några år förekom också den ädla sporten shuffleboard, där man bl a tog ett SM för tvåmannalag.

Copyright (C) 2021 IK Sirius

×