IK Sirius i benchmark med Djurgårdens IF

Bild: Mats Dafnäs, Jakob Grinbaum, Lars Erbom (DIF), Pelle Kotschack (DIF), Lasse Svensson, Ulf Franzén, Lars-Inge Kinge, Bosse Pettersson och Svante Brinkhagen

IK Sirius och Djurgårdens IF har mycket gemensamt som idrottsföreningar, även om de senare förstås driver sin förening i en väsentligt större volym. Det finns dock stora likheter i och med att båda är organiserade som alliansföreningar (och faktiskt gick över till att bli det – från att ha varit flersektionsföreningar – samma år 1991). I Djurgården är förstås fotbollen och ishockeyn totaldominanta, fotbollen har 12000 medlemmar och ishockeyn 10000, men det finns i Djurgårdsfamiljen ytterligare 12 specialklubbar och 5 nya är på ingång.

Men strukturellt är alltså upplägget detsamma. För att lära av varandra bjöd vi därför in DIF till en sittning där vi fick full inblick i hur de arbetar utifrån alliansmoderklubben, där Lars Erbom är ordförande och Pelle Kotschack nytillträdd som VD. Precis som i Sirius är den viktigaste uppgiften för alliansmodern att vårda det historiska arvet i klubben samt att  i alla avseenden äga och förvalta varumärket. Bland andra viktiga frågor framstår också arbetet med en gemensam värdegrund, samt entydig kommunikationsplan som centrala för hela DIF.

Vi hoppas och tror att samarbetet kommer att leda till ett fortsatt positivt och framgångsrikt arbete inom föreningsutveckling generellt och ett ömsesidigt givande och tagande av goda idéer och initiativ på olika områden.

 

Tommy Lindgren

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×